Отчет по производственной практике в Вычислительном центре УГМТУ (Компьютерные сети. Классификация компьютерных сетей)

Формат: doc

Дата создания: 29.08.2001

Размер: 6.53 KB

Скачать реферат

Министерство образования и науки Украины

УКРАИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МОРСКОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра электрооборудования судов

ОТЧЕТ

по производственной практике

в Вычислительном центре УГМТУ

Руководитель от кафедры

доцент ___________ Пискунов А.М.

(подпись, дата)

Руководитель от

Вычислительного центра ___________ Нор С.П.

(подпись, дата)

Исполнитель

студент группы 3362 ___________ Кириченко А.С.

(подпись, дата)

Николаев 2001

Український державний

морський технічний університет

Індивідуальне завдання і протокол проходження практики

Студентом спеціальності ___8.092201____

_________________Электричечкие системы и комплексы_________________________

_______________________транспортних средств___________________________________

Студент___________Кириченко Александр Сергеевич_____________________________

Група ___3362___ Вид практики __________производственная_______________________

Місце практики __________Вычислительный центр УГМТУ________________________

Термін проведення практики________с_25.06.01_по 15.07.01_________________________

Керівник від університету _________Пискунов_А.М.________________________________

Керівник від підприємства _________Нор_С.П.______________________________________

________________________________ Л і н і я в і д р і з у_________________________________

  1. Індивідуальне завдання

1.1.Вивчити

___________ ознакомиться с классификацией компьютерных сетей; изучить_____ виды сетевой топологии, обосновать их преимущества и недостатки___________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.2.Розробити (провести аналіз, скласти опис)______провести анализ возможности ___ применения сети Fast Ethernet в компьютерном зале Вычислительного центра,_ обосновать ее преимущества и недостатки_____________________________________

1.3.Вивчити охорону праці і техніку безпеки ______________________________________ознакомиться с правилами техники______ безопасности при работе и правилами противопожарной безопасности_________ ____________________________________________________________________

“___”____________2001 p. Керівник від університету _____________

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А

проходження практики студентом

(Висновки підприємства про роботу студента в період практики: рівень підготовки, технічні навички, морально-ділові якості, ініціативність, дисциплінованість, комунікабельність, прогноз професійної діяльності) ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___”___________2001 p. Керівник цеху, відділу

лабораторії_____________( )

Місце печатки Керівник практики від

підприємства____________( )

__________________________________Л і н і я в і д р і з у _______________________________

  1. Протокол проходження практики

2.1.Кількість пропущених днів за термін практики: ___ із-за причин

____ із-за неповажних причин.

2.2.Оцінка керівника від підприємства:

виконання індивідуального завдання ____________________________________

____________________________________________________________________

трудова дисципліна __________________________________________________

“___”______________2001 p. _____________________

(підпис)

2.3.Оцінка керівника університету:

виконання індивідуального завдання ____________________________________

____________________________________________________________________

трудова дисципліна_________________________________________________________

“___”______________2001 p. _____________________

(підпис)