Все темы (информатика) за 3-й семестр в СТЖДТ

Формат: doc

Дата создания: 22.09.2002

Размер: 5.93 KB

Скачать реферат

Пор.№

Календарні терміни вивчення

Назви тем та їх короткий зміст

Кількість годин на тему

1.

Роль мови в житті суспільства. Функції

мови. Зміни в алфавіті. Літературна

мова. Частовживані вислови

2

2.

Діловий стиль. Особливості усного

мовлення. Вимоги до мови ділової

людини. Літературна мова.

2

3.

Культура мови. Норми. Мовна

майстерність. Види усного мовлення.

2

4.

Культура ділового мовлення. Жанри

публічних виступів.

2

5.

Особливості письмового мовлення.

Документи. Реквізити. Заява.

2

6.

Вимоги до оформлення тексту. Право-

пис апострофа. Довідка.

2

7.

Вимоги до лексикі документів. Правопис

“ь”. Стійки мовні сполуки в д.м.

2

8.

Професійна лексика. Професіоналізм.

Довіреність.

2

9.

Терміни. Наказ.

2

10.

Вузкопрофесійна і загальнонаукова

термінологія. Правопис префіксів.

Робота з словником.

2

11.

Вживання великої літери. Автобіографія

2

12.

Імена та прізвища в д.м. Запрошення

оголошення.

2

13.

Іншомовні слова в д.м. Правопис

Іншомовних слів. Лист.

2

14.

Книжні слова в д.м. Договір.

2

15.

Логічність в д.м. Протокол. Витяг з

Протоколу.

2

16.

Синтаксис д.м. Розписка. Відомість.

Накладна.

2

32 ГОД.

ТЕМИ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО

ОПРАЦЮВАННЯ

18 ГОД.

ВСЬОГО 32+18=50

ВИКЛАДАЧ:

Вид занять

Навчально-наочні посібники, які використовуються під час вивчення теми

Навчальна література і завдання для учнів

Примінки (позначка про використання та іньше)

Семінарське

Таблиця

заняття

Семінарське

Таблиця

заняття

ДЕРКАЧ Т.В.